Övrigt Övrigt – JF&WR

Övrigt

Vriddon

Vriddon

Sedan 1965 sker tillverkningen och konstruktionen av alla våra vriddon i vår egen fabrik som ligger i Falun. Det säger sig självt att all den erfarenhet och kunskap vi under årens lopp tillägnat oss, finns inbyggd i det kvalitetssortiment och den service vi idag kan erbjuda våra kunder.

RC är ett begrepp för pneumatiska och elektriska vriddon —kvartsvarvs- såväl som flervarvsdon – avsedda för de flesta förekommande ventiler. Till det omfattande sortimentet av vriddon, kan vi erbjuda anslutnings- och på- byggnadsdetaljer. Vi utför även montage av don på alla förekommande typer av standard- och specialventiler. Dessutom tillverkar vi apparatskåp och manöver paneler efter specifikation.


Rotork Sweden AB Remote Control –
en garanti för tillförlitliga och väl fungerande installationer – från den minsta till den största.

Monteringssatser

Monteringssatser

 
Specialventiler

Specialventiler

En specialventil som har vi tillverkat åt Luftfartsverket på Arlanda.