Kulventiler

JF&WRs kulventiler har “flytande kula”, d.v.s. kulan är inspänd mellan två elastiska säten och har möjlighet att röra sig i ventilens längdriktning. Detta medför att ledningstrycket medverkar till ventilens tätning. Förspänning av sätena ger täthet även vid låga tryck. Få rörliga delar och lämpliga materialkombinationer nedbringar slitaget och medför längre livslängd.

Ventilerna har cylindrisk genomlopp och obetydligt strömningsmotstånd. Små inbyggnadsmått kräver litet utrymme och låg vikt underlätter installationen. Manövreringen sker med spak som vrides 90° mellan öppet och stängt läge.

Våra flänsade (7525 , 8025) kulventiler är certifierade enl. EN 14432:2014

Vi tillhandahåller även renoveringssatser till alla våra kulventiler.

För övrig teknisk information, vänligen kontakta oss

Renoveringssats

Renoveringssats

Renoveringssats

Renoveringssats